Chata na Prašivé
14.7.2015
Na Prašivé se krade!!!
Na Prašivé se krade!!!
Jak jste se o naší chatě dozvěděli?
21%
15%
19%
45%
Celkem počet hlasů: 763

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VĚNOVANÝCH INFORMACÍM O POUTNÍ HOŘE PRAŠIVÁ S JEJÍM DŘEVĚNÝM KOSTELEM Z ROKU 1640 A DŘEVĚNOU TURISTICKOU CHATOU Z ROKU 1921

PRAVÉ DŮVODY PROČ JE CHATA NA PRAŠIVÉ UZAVŘENA

Vážení návštěvníci, pokud jste jedni z těch, kteří jste se vydali v zimě na Prašivou a nahoře Vás čekalo nemilé překvapení v podobě uzavřené chaty se strohou cedulkou, že je chata od 13.1.2015 uzavřena z technických důvodů(když jsem v tento den chatu předával tak byl plně provozuschopná), tak vězte, že pravda je trochu jiná a přečtěte si následující řádky. Dozvíte se v nich proč jste se svými malými dětmi museli mrznout před chatou a proč není chata otevřena 363 dnů v roce(kromě 24. a 25.12.) tak jak tomu bylo doposud za posledních 10 let.

Jmenuji se Pavel Mareček a byl jsem 10 let nájemcem chaty na Prašivé. Chatu jsem dostal do nájmu v roce 2004 poté co jsem se přihlásil do výběrového řízení na nájemce chaty uveřejněného v deníku MF Dnes. Jelikož jsem měl dva roky zkušenosti s provozováním obdobné horské chaty Švarná Hanka v Beskydech byl jsem majiteli chaty KČT Frýdek Místek(KČT FM) vybrán jako nejlepší zájemce z mnoha přihlášených. Po oboustranné bezproblémové roční spolupráci a po špatných zkušenostech s předcházejícími nájemci(chata byla více uzavřena jak otevřena, neplatili nájemné, ničili a neudržovali chatu, používali k jiným účelům než občerstvení turistů atd.)jsme podepsali dodatek na dobu určitou pěti let. Po uplynutí této doby byla stále ze strany KČT FM naprostá spokojenost a podepsali jsme dodatek na dalších 10 let do roku 2019. Jelikož KČT FM je malý odbor s malou členskou základnou a chata potřebovala sehnat peníze na větší opravy a rekonstrukce rozhodli se majitelé, že chatu zdarma darují KČT oblast Moravskoslezská(KČT MSK), kteří mají daleko větší členskou základnu a hlavně mají větší zkušenosti se získáváním dotací, neboť mimo jiné spoluvlastní i Bezručovu chatu na Lysé hoře.

Po ročním působení pod novými majiteli jsem od nich bez jakéhokoliv předchozího upozornění obdržel dne 23.12.2013 (den před Štědrým dnem) výpověd´ s tříměsíční výpovědní lhůtou se všeobecným odůvodněním, že se o chatu špatně starám. Za celý rok jsem obdržel jen jedno upozornění na odcizenou kliku na WC což jsem samozřejmě věděl, ale neměl jsem ji na chatě k dispozici takže byla opravena hned jak se koupila. Za deset let působení na chatě jsme měli v knize přání a stížnosti jen jeden negativní zápis.

Poté co jsem marně několik dní volal panu předsedovi KČT MSK aby mi vysvětlil co to má znamenat, a aby jsme se případně sešli a vše si vysvětlili nezbývalo mi než zajít za svým právním zástupcem, aby domluvil schůzku on. Na sjednané schůzce nám byly předloženy tajně pořízené fotografie špatného technického stavu chaty(nějak nepochopili, že technický stav chaty je věcí majitele a ne nájemce, chata je téměř sto let stará a nikdy neproběhla žádná větší rekonstrukce), tajně pořízené fotografie údajného nepořádku kolem chaty(fotky byly úmyslně pořízeny během výměny vnitřního schodiště a nějak nepochopili, že během stavebních prací vzniká nepořádek) a tajně pořízené fotografie polozbořené stodoly u chaty( nějak zapomněli, že stodola byla v havarijním stavu a že jsme se společně domluvili, že ji budeme postupně bourat). Argumentovali jsme platnou nájemní smlouvou do roku 2019 a neetickým naplánováním výpovědi den před Štědrým dnem s výpovědní lhůtou na zimní měsíce, kdy je chata nevýdělečná což majitelé věděli. Nepomohly ani argumenty, že mám také zaměstnance a dlouhodobé smlouvy s dodavateli jejichž vypovězení je spojeno s vysokými sankcemi. Neprošel ani návrh, že ukončíme nájem dohodou na podzim tak aby se během léta vrátila mínusová zimní sezona.

Po této schůzce jsem pochopil, že důvody výpovědi jsou úplně jiné a že se jen snaží něco na mě najít aby si to rozhodnutí mohli nějak zdůvodnit. Jelikož jsem měl platnou nájemní smlouvu do roku 2019 nezbylo mi nic jiného než se obrátit na soud a domáhat se svých práv soudní cestou.

Mé podezření, že je vše jinak se potvrdilo jakmile na chatu začali chodit turisté a ptát se na nového nájemce. Zjistil jsem že tento pán je členem KČT a dobrým kamarádem členů výboru KČT MSK a mimochodem nikdy žádnou obdobnou chatu ani restauraci v ČR neprovozoval.(pracoval na horské chatě v Rakousku) V té době mi také začaly docházet souvislosti s podivným zadávání zakázek ze strany KČT MSK. Za předcházejícího majitele chaty KČT FM byli všichni dodavatelé opravy chaty i nájemci vybíráni formou výběrového řízení. Na stránkách www.kct-msk.com, která spoluvlastní mimo jiné i Bezručovu chatu na Lysé hoře s rozpočtem 30 mil kč nenajdete jediné výběrové řízení. Za mého působení na chatě pod novými majiteli proběhly dvě větší opravy a to rekonstrukce sociálních zařízení a výměna schodiště. Sociální zařízení jsem aspoň věděl dopředu a mohl se připravit, ale podivné bylo, že vše řešila jen jedna firma. Nejezdily se na to podívat a proměřit jiné firmy tak aby byly případně srovnatelné nabídky a vybrala se ta nejlepší. Na toto sociální zařízení přispěla Nadace OKD částkou 500.000,- kč. Jestli je to částka adekvátní posuďte na chatě sami nejsem stavař. Zato výměna schodiště mi byla oznámena týden dopředu a měla proběhnout v době jarních prázdnin, kdy jsem měl plně obsazenou chatu. Na mé argumenty, že mám objednané hosty půl roku dopředu mi bylo sděleno, že to je můj problém a mám si to nějak zařídit ta firma jindy nemůže. I tuto zakázku realizovala jedna předem domluvená firma. Cenu této práce neznám neboť´ mi na tuto otázku nikdo neodpověděl.

Jakmile v KČT MSK pochopili, že budu svá práva bránit soudní cestou přešli na těžší kalibr a to psychický nátlak. Začali mi chodit dopisy a maily s nařízením všech možných kontrol na všechno možné s termínem kontroly v neděli na chatě, kdy je samozřejmě nejvíce lidí aby to bylo pro mě co nejsložitější splnit a aby mi co nejvíce zkomplikovali práci. Poté co to nepomohlo a chatu jsem 31.3.2014 neopustil tak mi začaly chodit faktury za údajné neoprávněné užívání chaty v celkové výši 295000,- kč i když jsem stále platil nájemné a soud ještě nerozhodl kdo je v právu.

Jelikož jsem pochopil, že soudy se můžou táhnou léta a není moc příjemné pracovat pod neustálým psychickým tlakem(jak mě tak zaměstnancům) co ze strany KČT MSK zase přijde,sepsal můj právní zástupce dohodu za jakých podmínek jsem ochotný nájemní smlouvu ukončit předčasně po Silvestru 2014 a předat ji majitelům. Majitelé souhlasili a navrhli termín předání na 13.1.2015(nezapomněli si samozřejmě naúčtovat nájem do 13.1., i když už byla chata v lednu uzavřena a chtěl jsem ji předat hned po Silvestru). Během předávání jsem byl několikrát ujištěn, že když proběhne předávání bez problémů bude dohoda podepsána. Jaké bylo mé překvapení, když po bezproblémovém předání chaty dohoda podepsána nebyla s tím, že ji ještě neschválila právní zástupkyně KČT MSK, i když ji měla k dispozici od 16.12. 2014. Potom následovalo to co už jsem celkem tušil a to, že když už měli chatu předanou tak se začaly podmínky dohody výrazně upravovat ve prospěch KČT MSK s čím bych samozřejmě před předáním chaty nesouhlasil. Po velkém ústupku z mé strany byla nakonec dohoda o narovnání podepsána až 31.3.2015.

Pokud se tedy ptáte proč byla chata od 13.1.2015 do poloviny června uzavřena, když nový nájemce byl znám už před více jak rokem, tak se dozvíte na konci tohoto článku. Další překvapení v hospodaření KČT MSK mě čekalo, když veškeré mé vybavení chaty(sporák, lednice, mražáky, venkovní lavice, fréza atd.)v hodnotě 61000,- kč plus DPH ode mě koupilo KČT MSK a ne nový nájemce. Proč jsem si to já musel koupit ze svého? Další měsíční náklady KČT MSK spojené s tím, že chatu si ráčí nový nájemce převzít až na jaře jsou: zálohy na elektriku 13000,- kč, ušlé nájemné 16000,- kč, topení cca 20000,- kč. Pokud budu počítat jen 5 měsíců uzavření chaty což bylo tak mi vychází cca 165000,- kč plus 61000,- kč za odkoupené věci celkem tedy cca 226000,- kč.

Jak jistě víte tak KČT MSK je nezisková organizace, která kromě vlastnictví Prašivé spoluvlastní také Bezručovu chatu na Lysé hoře s rozpočtem 30 miliónů Kč. Možná jste také jeden z těch kdo jste na výstavbu této chaty něco přispěli ve veřejné sbírce nebo zasláním sponzorského daru. Možná by jste se také měli více ptát jak byly Vaše peníze využity neboť´ na stránkách www.kct-msk.com ani na stránkách www.bezrucovachata.cz není jediná zmínka o nějakém výběrovém řízení na dodavatele prací. Když jsem přišel dne 19.6.2014 já jako člen KČT do kanceláře KČT MSK s žádostí o předložení informací o hospodaření odboru a o informace z jednání výboru, na které mám dle stanov KČT článek 19 odstavec d) právo, tak jsem byl zde přítomným sekretářem vykázán se slovy, že mi nic ukazovat nebude. Žádost jsem musel tedy poslat doporučenou poštou a do dnešního dne mi na ni nebylo odpovězeno a ani nic předloženo.

Netvrdím, že byli všichni návštěvníci za 10 let působení na chtě vždy spokojeni to ani nejde. Návštěvníci mají různé představy často však z technických a kapacitních důvodů nerealizovatelné. Chata má svou kapacitu a během svátků a krásných víkendů přišlo často více návštěvníků, než byla chata schopna obsloužit a tak se samozřejmě na některé nedostalo. Za celou dobu působení jsme se snažili udělat vše pro to, aby bylo obslouženo co nejvíce zákazníků, a aby byla chata otevřená denně což se nám dařilo. Svědčí o tom také spousta kladných zápisů v knize hostů a spousta stálých klientů, kteří k nám chodili i několikrát týdně.

Tvrdím jen, že ze strany KČT MSK jsme si za deset let působení na chatě nezasloužili takový přístup a takto provedené ukončení nájemního vztahu.

Pánové s KČT MSK se snaží všude prezentovat, že za špatný stav chaty může předcházející nájemce. Nějak si však neuvědomují, že jsem byl na chatě jen 10 let, a že na chatě neproběhla žádná větší rekonstrukce více jak 50 let. Chatu jsem předával ve stejném stavu jako jsem ji před deseti lety přebíral. Jestli měli pánové představu, že to málo co jsem vydělal tak jsem měl zpátky investovat do rekonstrukcí chaty tak to jsem bohužel opravdu nedělal nebot' musím také z něčeho žít.Mám dvě malé děti a těžko bych jim vysvětloval, že v těch děravých botičkách musí ještě chvíli vydržet protože jsem koupil nové okna na Prašivou.

Pokud se tedy ptáte proč nový nájemce neotevřel hned v lednu, kdy byla chata k dispozici tak důvody jsou následující:

1. nový nájemce věděl, že v zimě je chata nevýdělečná

2.aby si majitelé a jejich kamarád nový nájemce měli jak zdůvodnit výše popsané předčasné ukončení nájmemní smlouvy museli to navenek prezentovat jako nutnou rekonstrukci chaty. Chata rekonstrukci opravdu potřebuje nacož jsem mnohokrát upozorňoval, ale ne lepení děr dobrovolníky o víkendu.

3.Když si nový nájemce uvědomil, že technický stav chaty je mnohem horší než předpokládal a KČT MSK na celkovou rekonstrukci chaty nemají peníze rozjel rádoby bohulibou akci na "vzkříšení chaty". Celá tato akce spočívá v tom přesvědčit co nejvíce lidí, aby buď za párek a pivo pracovali na jeho podnikatelském záměru nebo aspoň přispěli finančně. Málokdo z těchto dobrovolníků si však uvědomuje, že nepřispívá k veřejně prospěšnému projektu typu dětské hřiště,cyklostezka, ale k podnikání novému nájemci, který si chatu vzal do nájmu za komerční nájemné za účelem zisku. Jsem zvědavý, jestli po skončení léta tento zisk z chaty, který v těchto měsících je v řádu desetitisíců věnuje na obnovu chaty, nebo jej rozdělí mezi všechny tyto dobrovolníky, kteří na chatě zdarma odpracovali 3000 hodin.

Stejně tak by mě zajímalo, kde skončily peníze z výtěžku z prodeje ve stánku. Na svých stránkách nový nájemce prezentuje, že veškerý zisk jde do obnovy chaty, ale konkrétně, po vzoru KČT MSK,kolik se utržilo a co za to bylo nakoupeno se již nedozvíte.

Dále bych rád uvedl na pravou míru některé fotografie, které na svých sociálních sítích prezentuje nový nájemce. Je na nich vidět nepořádek na chatě po převzetí chaty. Není u nich však již uvedeno, že tyto fotografie byly pořízeny po demontování kuchyňského vybavení jako mycí stoly, digestoř,sporáky apod. Každý ví, že tyto běžně při každém úklidu nedemontujete a ani se tam nedostanete. Když jsem se chtěl k tomuto a dalším nesrovnalostem v tvrzení nového nájemce vyjádřit tak byly první mé příspěvky odstraňovány a později byl můj přístup raději "demokraticky" zablokován úplně, aby se náhodou návštěvníci stránek nedozvěděli něco co by neměli vědět.

Horská chata na Prašivé

Horská chata na Prašivé leží v CHKO Beskydy v nadmořské výšce 706 m. Jedná se o architektonicky jedinečnou dřevěnou chatu z roku 1921. Poblíž chaty se nachází dřevěný kostel sv. Antonína z roku 1640.

Rozhledna je momentálně z technických důvodů pro veřejnost nepřístupná.

Pozice chaty je výhodná, neboť chata na Prašivé leží  na začátku hřebene a je proto ideálním výchozím místem jak pro pěší turistiku a příznivce cykloturistiky v létě, tak i pro běžkaře v zimě. Dojezd autem je možný až k chatě (v zimním období jsou nutné sněhové řetězy) v létě se k nám dostanete i autobusem.

Venku je k dispozici zahrádka s obsluhou, dětské houpačky a ohniště.  Uvnitř jsou dvě restaurace, jedna pro turisty a jedna pro ubytované s dětským koutkem . V předsíni chaty je unikátní exemplář vycpaného medvěda. V celém objektu a blízkém okolí je pokrytí Wi-Fi internetovým signálem.

Pokud se rozhodnete u nás přenocovat, nabídneme ubytování až 23 osobám, což je kapacita chaty. K dispozici je také rekonstruované sociální zařízení.

Všem návštěvníků nabízíme občerstvení a nabídku jídel z naší vyhlášené domácí kuchyně. Jídelní lístek naleznete v sekci Restaurace.

Otevřeno máme denně (kromě 24.12 a 25.12).

  • letni otevírací doba je 9-20 hod
  • zimní oteviraci doba je 10-19 hod

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemný pobyt v Beskydech. Rozhodnete-li se pro ubytování v Beskydech, chata na Prašivé je vhodným místem pro klidnou a pohodovou dovolenou v přírodě.

Virtuální prohlídka

Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku naší chaty a blízkého okolí. Prozkoumejte, jak vypadá chata uvnitř, podívejte se do jídelny, k baru, či na rozhlednu. Virtuální prohlídku naleznete ZDE.